W ostatnich dniach Europejski Bank Centralny podjął bezprecedensową decyzję o obniżeniu depozytowej stopy procentowej do stopy ujemnej. Depozytowa stopa procentowa wynosi obecnie -0,1 % a główna stopa procentowa 0,1 %. Natychmiast zaczęło się to przekładać na obniżkę EUROIBOR-u i co za tym idzie na niższe raty kredytów w walucie. Umocnienie złotego w stosunku do głównych walut powoduje znaczne oszczędności przy spłacie raty kredytów walutowych, a taka sytuacja utrzyma się i oszczędności przy spłacie przeciętnego kredytu walutowego mogą sięgnąć kilkudziesięciu lub nawet kilkuset złotych miesięcznie.
Szansa na tańszy kredyt rysuje się również przed kredytobiorcami mającymi kredyty w PLN. Na skutek decyzji Europejskiego Banku Centralnego, Rada Polityki Pieniężnej w Polsce może zostać zmuszona do zrewidowania swojego stanowiska i również obniżenia stów procentowych a skutkiem tego byłby kolejny spadek WIBOR-u do końca 2014 r.
Kij ma jednak dwa końce, jeśli zyskują kredytobiorcy to tracą inwestorzy. Jeśli prognozy się potwierdzą to obniżą się stopy zwrotu z lokat i obligacji, co wymusi na inwestorach szukania rozwiązań bardziej ryzykownych, ale pozwalających uzyskać większe zyski.