Informacje prawne

GLOBAL FINANCE CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Sokołowskiego 7
31-436 Kraków

www.globalfinance.pl

NIP 6762466214
REGON 122877964
KRS 0000466108

Zarząd:
Karolina Pierzchała – Prezes Zarządu
tel. 605 729 547